fbpx

AKADEMIA INFORMATYCZNA

BEZPŁATNE SZKOLENIA ON-LINE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH

Administrowanie bazami danych Administrowanie sieciami Wirtualizacja serwerów

Zgłoś się wypełniając FORMULARZ na dole strony!

BEZPŁATNE szkolenia!

Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora IT (PKD J.58.2; J.62; J.63.1). Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze IT. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony i weź udział w bezpłatnym szkoleniu!

EFEKTY SZKOLEŃ

Sprawdź, jakie kompetencje nabędziesz biorąc udział w naszych szkoleniach.

I. Administrowanie bazami danych

Administrator baz danych zarządza środowiskiem baz danych. Zapewnia sprawne funkcjonowanie środowiska baz danych. Instaluje i konfiguruje rozwiązania bazodanowe. Obsługuje bazy danych. Weryfikuje i zapewnia integralność danych. Definiuje i przydziela uprawnienia dostępowe.  Zapewnia optymalną wydajność baz danych

Gwarantuje maksymalny czas bezawaryjnej pracy baz danych. Zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych tworząc odpowiednie zabezpieczenia baz danych. Tworzy kopie bezpieczeństwa. Przywraca dostęp do danych i stabilność systemu w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie realizowane jest w trybie on-line. Czas szkolenia: 80 godzin.

II. Wirtualizacja serwerów

Osoba zajmująca się wirtualizacją serwerów zarządza wykorzystaniem zasobów sprzętowych na maszynach wirtualnych. Uruchamia i konfiguruje maszyny wirtualne. Zapewnia ich pożądaną wydajność i sprawność działania. Udostępnia maszynom wirtualnym realne zasoby. Rozpoznaje i stosuje systemy oraz narzędzia wirtualizacyjne (klasy hypervisor). Dobiera rozwiązania wirtualizacyjne do potrzeb i zasobów klienta/użytkownika. Dobiera parametry serwera wirtualnego. Integruje wirtualne serwery z systemami informatycznymi i środowiskiem sieciowym. Przenosi serwery między urządzeniami. Zarządza wirtualną infrastrukturą.

Szkolenie realizowane jest w trybie on-line. Czas szkolenia: 80 godzin.

III. Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)

Administrator sieci lokalnej zarządza siecią lokalną i jej zasobami. Wykorzystuje języki powłoki systemu operacyjnego. Rozróżnia standardy przemysłowe w lokalnej sieci komputerowej. Kontroluje stan infrastruktury sieci lokalnej. Montuje i konfiguruje komponenty struktury sieci lokalnej. Stosuje narzędzia diagnostyczne. Instaluje i obsługuje oprogramowanie użytkowe i systemowe w komponentach sieci lokalnej. Stosuje narzędzia wirtualizacji. Kontroluje ruch w sieci oraz z zewnątrz do wewnątrz sieci i odwrotnie. Ocenia zagrożenia (bieżące, realne i potencjalne) w pracy sieci i realizuje standardowe środki zaradcze. Definiuje sposoby dostępu do zasobów i danych. Zabezpiecza i archiwizuje dane.

Administrator sieci rozległej zarządza siecią rozległą i jej zasobami. Konfiguruje urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej. Wykorzystuje narzędzia diagnostyczne i techniki monitorowania sieci. Rozróżnia standardy przemysłowe w sieci rozległej. Kontroluje stan elementów składowych infrastruktury sieci rozległej. Stosuje narzędzia diagnostyczne.

Konfiguruje parametry oprogramowania realizującego protokoły sieciowe stosowane w sieci rozległej i w intersieci. Ocenia stan wydajności sieci rozległej według przyjętych metryk. Definiuje punkty styku z intersiecią.

Szkolenie realizowane jest w trybie on-line. Czas szkolenia: 100 godzin.

Trener

Wiedza i doświadczenie są gwarancją Twojego rozwoju!

Leszek Skocki

Trener

Absolwent kierunku informatyka WSB-NLU, doświadczony programista, przedsiębiorca, wykładowca i szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu systemów informatycznych. Jako dyrektor ds. IT w dużym projekcie o zasięgu ogólnopolskim zajmował się najnowszymi technologiami, takimi jak: Augmented Reality oraz Virtual Reality. Od kilku lat prowadzi Szkołę Programowania Cybertree, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli uczą się programowania i nowoczesnych technologii na wszystkich poziomach zaawansowania.

Weź udział w projekcie „Akademia kompetencji dla sektora IT”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU!

WYPEŁNIJ FORMULARZ

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!
+48 662 005 102

lub napisz na tomasz.nowak@humaneo.pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Wybierz kolor