AKADEMIA INFORMATYCZNA

WEŹ UDZIAŁ
W AKADEMII MENEDŻERA

Poznaj najnowsze trendy w zarządzaniu. Skorzystaj z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA – LIDER PRZYSZŁOŚCI W ZDALNEJ RZECZYWISTOŚCI. Zyskaj przewagę konkurencyjną na rynku JUŻ DZIŚ!

AKADEMIA MENEDŻERA

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Projekt skierowany jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw  z terenu województwa mazowieckiego i lubelskiego posiadających  siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG/KRS) na terenie Makroregionu 2.
Wsparciem mogą zostać objęci właściciele i/lub pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i/lub pracowników przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze

PROGRAM SZKOLENIA
LIDER PRZYSZŁOŚCI W ZDALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu

Narzędzia cyfrowe w skutecznej organizacji pracy

Bezpieczeństwo cyfrowe

Monitorowanie efektywności za pomocą narzędzi cyfrowych

Higiena psychiczna w rzeczywistości zdalnej

Relacje interpersonalne w zespole rozproszonym 

Budowanie autorytetu osobistego przywódcy

Metody delegowania uprawnień i obowiązków

Wyznaczenie celów i ocenianie pracowników

Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów

Etapy projektu

Weź udział w BEZPŁATNYM szkoleniu – Lider przyszłości w zdalnej rzeczywistości!
To szybka ścieżka do rozwoju Twoich kompetencji,  podniesienia pozycji na rynku pracy oraz awansu.

ETAP I

Opracowanie Analizy potrzeb rozwojowych

ETAP II

Realizacja szkoleń i/lub doradztwa

Weź udział w szkoleniu „Lider przyszłości w zdalnej rzeczywistości”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU: WYPEŁNIJ FORMULARZ!

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

  MASZ PYTANIA?
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Tomasz Nowak

  +48 662 005 102

  lub napisz tomasz.nowak@humaneo.pl

  Zmiana rozmiaru czcionki
  Wybierz kolor