AKADEMIA INFORMATYCZNA

NOWE TECHNOLOGIE
W TURYSTYCE

Poznaj najnowsze trendy w turystyce. Weź udział w BEZPŁATNYM szkoleniu i zyskaj przewagę nad swoją konkurencją!

AKADEMIA SZKOLEŃ DLA TURYSTYKI

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu
województwa małopolskiego, a jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników w sektorze
turystyki. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu zdolności
adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania branży turystycznej,
wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

PROGRAM SZKOLENIA
NOWE TECHNOLOGIE W TURYSTYCE

W wyniku zrealizowanej usługi szkoleniowej Uczestnicy poznają najważniejsze trendy rozwojowe w hotelarstwie i turystyce, a także teoretyczne podstawy metod i technologii stosowanych
w działalności wytwórców usług turystycznych.

 • Omówienie technologii Virtual Reality, case study dotyczące aktualnych zastosowań oraz możliwości wykorzystania;
 • Omówienie technologii Augmented Reality oraz możliwości wykorzystania tej technologii;
 • Technologia blockchain i możliwości jej wykorzystania branży turystycznej.
 • Omówienie systemów rezerwacyjnych z uwzględnieniem podziału na platformy regionalne, krajowe, globalne;
 • Korzyści oraz koszty korzystania w w/w platform;
 • Zasady bezpieczeństwa IT w branży hotelarskie;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Rola social media w pozyskiwaniu klientów;
 • Zarządzanie firmowym fanpage;
 • Tworzenie treści skupiających uwagę klientów;
 • Omówienie płatnych kampanii reklamowych;
 • Analiza ruchu generowanego przez kampanie.
 • Wprowadzenie do SEM;
 • Budowa i prowadzenie kampanii GoogleAds;
 • Narzędzia analityczne i monitorowanie ruchu;
 • Dobieranie słów kluczowych;
 • Metody dobierania słów kluczowych long tail;
 • Szacowanie budżetu kampanii i kosztu kliknięć;
 • Optymalizowanie konwersji.

Efekty szkolenia

W wyniku zrealizowanej usługi szkoleniowej Uczestnicy poznają najważniejsze trendy rozwojowe w hotelarstwie i turystyce, a także teoretyczne podstawy metod i technologii stosowanych w działalności wytwórców usług turystycznych. Osiągną efekty uczenia się, rekomendowane przez Sektorową Radę ds. Turystyki w obszarze:

Adaptowania metod, technologii i procedur związanych realizacją zadań zawodowych podstawowych pionach zakładów hotelarskich

Adaptowania metody, technologie i procedur związanych z oferowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych, m.in. dotyczące systemów rezerwacyjnych.

Szkolenie skierowane jest dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, pracowników branży turystycznej, zakładów hotelarskich, organizacji zajmujących się sprzedażą usług turystycznych. Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi trendami w branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych
technologii. W trakcie szkolenia zostaną omówione i zaprezentowane technologie augmented reality oraz virtual reality, pozwalające łączyć świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zostanie również omówiona technologia blockchain, służąca do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zwartych w Internecie. 

W ramach szkolenia, Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu korzystania z aplikacji rezerwacyjnych, stosowanych w branży turystycznej oraz ochrony informacji i zasobów. Program szkolenia obejmuje również praktyczne informacje, niezbędne do skutecznej promocji firmy w social mediach, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Facebook. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące reklam Google AdWords, zarówno w obszarze reklam w sieci wyszukiwania, jak i reklam graficznych typu display, gdzie nośnikami informacji są banery reklamowe emitowane na serwisach internetowych.

Leszek Skocki

TRENER

Absolwent kierunku informatyka WSB-NLU, doświadczony programistaprzedsiębiorca, wykładowca i szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu systemów informatycznych. Jako dyrektor ds. IT w dużym projekcie o zasięgu ogólnopolskim zajmował się najnowszymi technologiami, takimi jak: Augmented Reality oraz Virtual Reality. Od kilku lat prowadzi Szkołę Programowania Cybertree, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli uczą się programowania i nowoczesnych technologii na wszystkich poziomach zaawansowania.

Weź udział w projekcie „Akademia szkoleń dla turystyki”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU! WYPEŁNIJ FORMULARZ!

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

  MASZ PYTANIA?
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Tomasz Nowak

  +48 662 005 102

  lub napisz tomasz.nowak@humaneo.pl

  Przemysław Furtak

  +48 601 265 160

  lub napisz przemyslaw.furtak@humaneo.pl

  Font Resize