JAK POMAGAĆ
W CZASACH IZOLACJI SPOŁECZNEJ?

BEZPŁATNE wsparcie antycovidowe! Oferta szkolenia skierowana jest do pracowników Sektora Opieki Zdrowotnej i pomocy społecznej.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie w ramach projektu skierowane jest do mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (PKD Dział Q), a jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

PROGRAM SZKOLENIA
Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej

·         identyfikacja specyficznych potrzeb klienta w sytuacji izolacji społecznej,

·         profesjonalna komunikacja z klientem, współpracownikami oraz otoczeniem organizacji przy użyciu wybranych narzędzi komunikacji zdalnej,

·         sposobów współpracy i budowania relacji z rodziną podopiecznego i samym podopiecznym związanych z izolacja podczas epidemii

·         metod radzenia sobie z agresją mieszkańca domu pomocy społecznej,

·         asertywnej komunikacji z podopiecznym i tworzenia indywidualnego planu wsparcia,

·         metod radzenia sobie ze stresem w codziennej pracy,

·         pracy z trudnym klientem domu pomocy społecznej,

·         identyfikacja zagrożeń i ograniczeń wynikających z teleporad z odpowiednią reakcją na nie.

·         prowadzenie dokumentacji medycznej teleporad,

·         obsługa pacjenta w formie teleporady przy wykorzystaniu zasad, zaleceń i rekomendacji obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia,

·         wykorzystanie kompetencji miękkich w sytuacji stresu, niepewności i obaw pacjenta związanych z realiami epidemii,

·         elektroniczne rozwiązania systemowe, e-zwolnienia, e-recepta, e-skierowanie,

·         wykorzystanie dostępnych technologii i narzędzi służących organizacji i zarządzaniu w ramach wykonywanych obowiązków.

Weź udział w szkoleniu „Lider przyszłości w zdalnej rzeczywistości”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU: WYPEŁNIJ FORMULARZ!

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

  MASZ PYTANIA?
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Tomasz Nowak

  +48 662 005 102

  lub napisz tomasz.nowak@humaneo.pl

  Zmiana rozmiaru czcionki
  Wybierz kolor