fbpx

Szkolenie:

Programowanie w języku Python

Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora IT (PKD J.58.2; J.62; J.63.1). Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze IT. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Akademia kompetencji dla sektora IT”.

ZAKRES TEMATYCZNY

W wyniku szkolenia Uczestnicy osiągną następujące efekty uczenia się, zdefiniowane poprzez wiedzę, umiejętności, kompetencje: poznają strukturę języka Python, nabędą umiejętności definiowania różnego typu zmiennych, potrafią konstruować podstawowe pętle programistyczne, umieją definiować i stosować operatory, wyrażenia, obiekty, funkcje, metody oraz listy i tuple oraz używają praktycznie dodatków wspomagających analizę i wizualizację danych.

 • Moduł I. Typy danych, zmienne i operatory
  • Typy danych str, int, float and bool – Konwersja typów danych – Operatory
 • Moduł II. Instrukcje warunkowe i sterowanie przepływem
  • Instrukcje IF, ELIF; ELSE, zagnieżdżanie instrukcji – Instrukcje WHILE, FOR, BREAK, CONTINUE, PASS, zagnieżdżanie pętli – Operacje wejścia/wyjścia: open, close, read, write, append, check existence, delete
 • Moduł III. Struktura kodu i jego dokumentowanie
  • Komentarze – Używanie białych znaków – Odczytywanie wejścia z konsoli, wydruk sformatowanego tekstu – Używanie argumentów wiersza poleceń
 • Moduł IV. Obsługa błędów
  • Błędy składniowe, logiczne i typu runtime
  • Obsługa błędów try, cxcept, else, finally, raise
 • Moduł V. Korzystanie z modułów i narzędzi
  • Moduły wbudowane: math, datetime, io, sys, os, os.path, random – Używanie math, datetime i random
 •  

Szkolenie realizowane jest w trybie on-line, jest bezpłatne i obejmuje 40 godzin zajęć.

WSTĘPNE KWALIFIKACJE

Szkolenie „Programowanie w języku Python” skierowane jest do firm:

 • mikro, małych i średnich
 • działających w sektorze IT
 • działających na terenach z całej Polski

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI FIRM DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Połącz się z nami