fbpx

AKADEMIA INFORMATYCZNA

BEZPŁATNE SZKOLENIA ON-LINE
DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W BRANŻY IT

Python
JAVA
JAVAScript

Zgłoś się wypełniajac formularz na dole strony

BEZPŁATNE szkolenia: Python, JAVA lub JAVAScript

Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora IT (PKD J.58.2; J.62; J.63.1). Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze IT. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Akademia kompetencji dla sektora IT”.

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony i weź udział w bezpłatnym kursie!

PROGRAMY SZKOLEŃ

Każde szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć.  W ramach szkoleń omawiane są następujące zagadnienia:

PYTHON

W wyniku szkolenia Uczestnicy osiągną następujące efekty uczenia się, zdefiniowane poprzez wiedzę, umiejętności, kompetencje: poznają strukturę języka Python, nabędą umiejętności definiowania różnego typu zmiennych, potrafią konstruować podstawowe pętle programistyczne, umieją definiować i stosować operatory, wyrażenia, obiekty, funkcje, metody oraz listy i tuple oraz używają praktycznie dodatków wspomagających analizę i wizualizację danych.

Szkolenie trwa 40 godzin. Szkolenie realizowane jest w trybie on-line.

 1. Moduł I. Typy danych, zmienne i operatory
  • Typy danych str, int, float and bool – Konwersja typów danych – Operatory
 2. Moduł II. Instrukcje warunkowe i sterowanie przepływem
  • Instrukcje IF, ELIF; ELSE, zagnieżdżanie instrukcji – Instrukcje WHILE, FOR, BREAK, CONTINUE, PASS, zagnieżdżanie pętli – Operacje wejścia/wyjścia: open, close, read, write, append, check existence, delete
 3. Moduł III. Struktura kodu i jego dokumentowanie
  • Komentarze – Używanie białych znaków – Odczytywanie wejścia z konsoli, wydruk sformatowanego tekstu – Używanie argumentów wiersza poleceń
 4. Moduł IV. Obsługa błędów
  • Błędy składniowe, logiczne i typu runtime
  • Obsługa błędów try, cxcept, else, finally, raise
 5. Moduł V. Korzystanie z modułów i narzędzi
  • Moduły wbudowane: math, datetime, io, sys, os, os.path, random – Używanie math, datetime i random

JAVA

W wyniku szkolenia Uczestnicy osiągną następujące efekty uczenia się, zdefiniowane poprzez wiedzę, umiejętności, kompetencje poznają strukturę języka Java, nabędą umiejętności definiowania różnego typu zmiennych, potrafią konstruować podstawowe pętle programistyczne, umieją definiować i stosować operatory, instrukcje, obiekty, funkcje, oraz listy i tablice, konstruują formularze HTML wraz z walidacją danych, stosują język do współpracy z interfejsem (API).

Szkolenie trwa 40 godzin. Szkolenie realizowane jest w trybie on-line.

 1. Moduł I. Typy danych, zmienne i operatory
  • Tworzenie zmiennych – Omówienie typów danych – Konwersja prostych typów danych oraz parsowanie – Operatory
 2. Moduł II. Instrukcje warunkowe i sterowanie przepływem
  • Instrukcje warunkowe IF, ELSE, ELSE IF – Pętle FOR, WHILE, FOR EACH – Instrukcje BREAK i CONTINUE
 3. Moduł III. Programowanie obiektowe
  • Tworzenie klas i obiektów – Konstruktory – Dziedziczenie – Hermetyzacja – Metody statyczne – Enkapsulacja
 4. Moduł IV. Kompilowanie i debugowanie
  • Debugowanie – Importowanie pakietów zasobów oraz klas – Komenda javac – Wyjątki -Try i catch

JavaScript

W wyniku szkolenia Uczestnicy poznają strukturę języka JavaScript, nabędą umiejętności definiowania różnego typu zmiennych, nauczą się konstruować podstawowe pętle programistyczne oraz definiować i stosować operatory, instrukcje, obiekty, funkcje, oraz listy i tablice. Ponadto, skonstruują formularze HTML wraz z walidacją danych i potrafią zastosować język do współpracy z interfejsem (API).

Szkolenie trwa 40 godzin. Szkolenie realizowane jest w trybie on-line. 

Szkolenie zakończone egzaminem: Exam 98-382:
Introduction to Programming Using JavaScript

 1. Moduł I. Wprowadzenie do języka JavaScript
  • Osadzanie instrukcji JavaScript w kodzie HTML – Używanie komentarzy
 2. Moduł II. Struktury języka JavaScript
  • Typy danych – Zmienne – Operatory – Instrukcje sterujące – Tablice – Obiekty – Funkcje – Obsługa daty i czasu – Obsługa okien
 3. Moduł III. Formularze HTML i ich obsługa
  • Tworzenie formularzy – Walidacja wprowadzonych danych w formularzu – Obsługa zdarzeń
 4. Moduł IV. Wybrane API przeglądarki
  • Canvas – Geolocation –
   SessionStorage i LocalStorage –
   History
 5. Moduł V. Praktyczne wykorzystanie języka JavaScript w tworzeniu aplikacji www

Nasi trenerzy

Wiedza i doświadczenie naszych trenerów są gwarancją Twojego rozwoju!

Monika Kuras

Trener

Trener z 19-letnim stażem, coach, ekspert w obszarze szkoleń i rozwoju w międzynarodowych organizacjach. Specjalizuje się w tematyce związanej z Analizą Transakcyjną, prowadzi autorskie programy rozwoju osobistego w biznesie dla menedżerów. Posiada certyfikat Extended Disc® oraz certyfikat podyplomowego kursu Terapii Rodzin, II stopień kursu dla Trenerów. Ukończyła coaching relacyjny Grupy Doradczo Szkoleniowej – Transmisja. Z wykształcenia psycholog z dyplomem UJ. Członek Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA).

Leszek Skocki

Trener

Absolwent kierunku informatyka WSB-NLU, doświadczony programista, przedsiębiorca, wykładowca i szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu systemów informatycznych. Jako dyrektor ds. IT w dużym projekcie o zasięgu ogólnopolskim zajmował się najnowszymi technologiami, takimi jak: Augmented Reality oraz Virtual Reality. Od kilku lat prowadzi Szkołę Programowania Cybertree, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli uczą się programowania i nowoczesnych technologii na wszystkich poziomach zaawansowania.

Weź udział w projekcie „Akademia kompetencji dla sektora IT”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

WYPEŁNIJ FORMULARZ ABY ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Co dalej? Po wysłaniu zgłoszenia nasi rekruterzy skontaktują się telefonicznie. Szkolenia cieszą się duża popularnością więc bardzo prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na kontakt Dzwonimy do wszystkich którzy zgłosili chęć udziału w szkoleniu


  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

  CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!
  +48 662 005 102

  lub napisz na tomasz.nowak@humaneo.pl

  Zmiana rozmiaru czcionki
  Wybierz kolor