AKADEMIA INFORMATYCZNA

BEZPŁATNE SZKOLENIA ON-LINE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH

Java, JavaScript lub PYTHON

Zgłoś się wypełniając FORMULARZ na dole strony!

BEZPŁATNE szkolenia: Java, JavaScript lub PYTHON

Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora IT (PKD J.58.2; J.62; J.63.1). Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze IT. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Akademia kompetencji dla sektora IT”.

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony i weź udział w bezpłatnym kursie!

PROGRAMY SZKOLEŃ

Każde szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć – 5 dni po 8 godzin. W ramach szkoleń omawiane są następujące zagadnienia:

PYTHON

W wyniku szkolenia Uczestnicy osiągną następujące efekty uczenia się, zdefiniowane poprzez wiedzę, umiejętności, kompetencje: poznają strukturę języka Python, nabędą umiejętności definiowania różnego typu zmiennych, potrafią konstruować podstawowe pętle programistyczne, umieją definiować i stosować operatory, wyrażenia, obiekty, funkcje, metody oraz listy i tuple oraz używają praktycznie dodatków wspomagających analizę i wizualizację danych.

Szkolenie trwa 5 dni po 8 godzin dziennie. Szkolenie realizowane jest w trybie on-line.

Moduł I. Typy danych, zmienne i operatory

- Typy danych str, int, float bool - Konwersja typów danych - Operatory

Moduł II. Instrukcje warunkowe i sterowanie przepływem

- Instrukcje IF, ELIF; ELSE, zagnieżdżanie instrukcji - Instrukcje WHILE, FOR, BREAK, CONTINUE, PASS, zagnieżdżanie pętli - Operacje wejścia/wyjścia: open, close, read, write, append, check existence, delete

Moduł III. Struktura kodu i jego dokumentowanie

- Komentarze - Używanie białych znaków - Odczytywanie wejścia z konsoli, wydruk sformatowanego tekstu - Używanie argumentów wiersza poleceń

Moduł IV. Obsługa błędów

- Błędy składniowe, logiczne i typu runtime - Obsługa błędów try, cxcept, else, finally, raise

Moduł V. Korzystanie z modułów i narzędzi

- Moduły wbudowane: math, datetime, io, sys, os, os.path, random - Używanie math, datetime i random

JAVA

W wyniku szkolenia Uczestnicy osiągną następujące efekty uczenia się, zdefiniowane poprzez wiedzę, umiejętności, kompetencje poznają strukturę języka Java, nabędą umiejętności definiowania różnego typu zmiennych, potrafią konstruować podstawowe pętle programistyczne, umieją definiować i stosować operatory, instrukcje, obiekty, funkcje, oraz listy i tablice, konstruują formularze HTML wraz z walidacją danych, stosują język do współpracy z interfejsem (API).

Szkolenie trwa 5 dni po 8 godzin dziennie. Szkolenie realizowane jest w trybie on-line.

Moduł I. Typy danych, zmienne i operatory

- Tworzenie zmiennych - Omówienie typów danych - Konwersja prostych typów danych oraz parsowanie - Operatory

Moduł II. Instrukcje warunkowe i sterowanie przepływem

- Instrukcje warunkowe IF, ELSE, ELSE IF - Pętle FOR, WHILE, FOR EACH - Instrukcje BREAK i CONTINUE

Moduł III. Programowanie obiektowe

- Tworzenie klas i obiektów - Konstruktory - Dziedziczenie - Hermetyzacja - Metody statyczne - Enkapsulacja

Moduł IV. Kompilowanie i debugowanie

- Debugowanie - Importowanie pakietów zasobów oraz klas - Komenda javac - Wyjątki -Try i catch

JavaScript

W wyniku szkolenia Uczestnicy poznają strukturę języka JavaScript, nabędą umiejętności definiowania różnego typu zmiennych, nauczą się konstruować podstawowe pętle programistyczne oraz definiować i stosować operatory, instrukcje, obiekty, funkcje, oraz listy i tablice. Ponadto, skonstruują formularze HTML wraz z walidacją danych i potrafią zastosować język do współpracy z interfejsem (API).

Szkolenie trwa 5 dni po 8 godzin dziennie. Szkolenie realizowane jest w trybie on-line. 

Szkolenie zakończone egzaminem: Exam 98-382:
Introduction to Programming Using JavaScript

Moduł I. Wprowadzenie do języka JavaScript

- Osadzanie instrukcji JavaScript w kodzie HTML - Używanie komentarzy

Moduł II. Struktury języka JavaScript

- Typy danych - Zmienne - Operatory - Instrukcje sterujące - Tablice - Obiekty - Funkcje - Obsługa daty i czasu - Obsługa okien

Moduł III. Formularze HTML i ich obsługa

- Tworzenie formularzy - Walidacja wprowadzonych danych w formularzu - Obsługa zdarzeń

Moduł IV. Wybrane API przeglądarki

- Canvas - Geolocation - SessionStorage i LocalStorage - History

Moduł V. Praktyczne wykorzystanie języka JavaScript w tworzeniu aplikacji www

Nasi trenerzy

Wiedza i doświadczenie naszych trenerów są gwarancją Twojego rozwoju!

Monika Kuras

Trener

Trener z 19-letnim stażem, coach, ekspert w obszarze szkoleń i rozwoju w międzynarodowych organizacjach. Specjalizuje się w tematyce związanej z Analizą Transakcyjną, prowadzi autorskie programy rozwoju osobistego w biznesie dla menedżerów. Posiada certyfikat Extended Disc® oraz certyfikat podyplomowego kursu Terapii Rodzin, II stopień kursu dla Trenerów. Ukończyła coaching relacyjny Grupy Doradczo Szkoleniowej – Transmisja. Z wykształcenia psycholog z dyplomem UJ. Członek Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA).

Leszek Skocki

Trener

Absolwent kierunku informatyka WSB-NLU, doświadczony programista, przedsiębiorca, wykładowca i szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu systemów informatycznych. Jako dyrektor ds. IT w dużym projekcie o zasięgu ogólnopolskim zajmował się najnowszymi technologiami, takimi jak: Augmented Reality oraz Virtual Reality. Od kilku lat prowadzi Szkołę Programowania Cybertree, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli uczą się programowania i nowoczesnych technologii na wszystkich poziomach zaawansowania.

Weź udział w projekcie „Akademia kompetencji dla sektora IT”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU!

WYPEŁNIJ FORMULARZ

    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

    CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!
    +48 662 005 102

    lub napisz na tomasz.nowak@humaneo.pl

    Font Resize