BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SEKTORA ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Zakres tematyczny szkoleń zgodny z nadzwyczajną Rekomendacją Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Żywności wysokiej jakości 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie w ramach projektu skierowane jest do mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw
z całej Polski z sektora żywności wysokiej jakości (PKD. C. 10 z wyjątkiem PKD C. 10.9).

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji z danego zakresu.

PROGRAM SZKOLENIA
"ORGANIZACJA SPRZEDAŻY I PROMOCJI
W WARUNKACH PANDEMII"

Czas szkolenia to 20 godzin. Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Przeznaczone dla kierowników i pracowników działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, przedstawicieli handlowych, pracowników zajmujących się merchandisingiem, pracowników sektora.

 • indywidualne podejście (razem ustalamy na czym najbardziej Państwu zależy)
 • nowe technologie w sprzedaży
 • kampanie, social media
 • negocjacje w biznesie
 • tworzenie planów sprzedażowych i promocji z uwzględnieniem warunków pandemii
 • znajomość i zastosowanie zasad organizacji targów, eventów promocyjnych,
  negocjacji handlowych uwzględniając takie ograniczenia jak: dystans społeczny,
  środki ochrony higienicznej, procedury antypandemiczne w punktach sprzedaży
 • ocenienie wpływu pandemii na zachowania konsumentów i zdefiniowanie nowej
  strategii promocji marki i pozyskiwania klientów
 • znajomość zasad negocjacji handlowych przy pomocy środków komunikacji
  elektronicznej

ZOSTAŃ W DOMU I PODNIEŚ SWOJE KOMPETENCJE! 

RAZEM PRZECIWKO COVID 19. 

PROGRAM SZKOLENIA
"ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA W ZAKŁADZIE"

Czas szkolenia to 24 godziny. Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Przeznaczone dla kierownictwa zakładu, kierowników poszczególnych działów, liderów zespołów,
pracowników działów jakości, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy, pracowników sektora.

 • opracowanie planu postępowania (plan zarządzania kryzysowego) na wypadek stwierdzenia przypadku zachorowania pracowników
 • ocena ryzyka wystąpienia zakażenia
 •  identyfikacja jako lider/członek zespołu kryzysowego
 • umiejętność kierowania zespołem w sytuacji kryzysowej
 • znajomość i stosowanie procedur antypandemicznych rekomendowanych przez GIS i Ministerstwo Rozwoju
PROGRAM SZKOLENIA
"DOBRE PRAKTYKI HIGIENICZNE GHP I HACCP W WARUNKACH PANDEMII"

Czas szkolenia to 24 godziny. Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. W szkoleniu mogą wziąć udział kierownicy i pracownicy działów kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności, kierownicy działów oraz osoby bezpośrednio związane z procesem produkcji i magazynowania żywności, kierownicy i pracownicy działów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i higienę pracy, kierownicy i pracownicy ds. zabezpieczeń zakładu pracy, pracownicy sektora. 

 • znajomość i stosowanie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy w warunkach pandemii 
 • znajomość zasad GHP i HACCP uwzględniając zaostrzone rygory wynikające z pandemii
 • definicje Dobrych Praktyk Higienicznych GHP i HACCP w zakładach produkcji spożywczych w warunkach pandemii
 • wdrożenie w zakładzie system Dobrych Praktyk Higienicznych GHP i HACCP w warunkach pandemii
 • identyfikacja potrzeb Modyfikacji działań GHP i HACCP pod kątem ryzyka wystąpienia zarażenia i transmisji wirusa w łańcuchu produkcji i dystrybucji żywności

Weź udział w szkoleniu „Lider przyszłości w zdalnej rzeczywistości”

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

indywidualne podejście

usługi „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw i ich pracowników;

elastyczne planowanie

miejsce szkolenia, harmonogram, ostateczny zakres tematyczny zostaną dostosowane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych firm;

profesjonalizm

usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowaną przez PARP instytucję, dysponującą odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami, jak również wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej;

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU: WYPEŁNIJ FORMULARZ!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. 

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

  MASZ PYTANIA?
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Tomasz Nowak

  +48 662 005 102

  lub napisz tomasz.nowak@humaneo.pl

  Marta Nowak

  +48 601 972 413

  lub napisz marta.nowak@humaneo.pl

  Zmiana rozmiaru czcionki
  Wybierz kolor