Organizacja i planowanie testowania. Monitorowanie testowania. Kontrolowanie testowania. Zarządzanie incydentami.