Współpraca programistyczna.
Edukacja.
Narzędzia.
Automatyzacja.
Cechy testowania.