Organizacja testowania.
Planowanie testowania.
Monitorowanie testowania.
Kontrolowanie testowania.
Zarządzanie incydentami.